Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hero Crab

Đăng ký: 04-05-2017
Offline Đăng nhập: 19-11-2019 - 12:37
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cho các số thực dương $x_{1},x_{2},x_{3},...,x_...

02-12-2018 - 12:27

1) (Crux Math) Cho các số thực dương $x_{1},x_{2},x_{3},...,x_{n}$ $\left ( n\geqslant 2 \right )$ sao cho $x_{1}+x_{2}+x_{3}+...+x_{n}=1$. CMR:

$\sum_{j=1}^{n}\frac{x_{j}}{\sqrt{1-x_{j}}}\geqslant \frac{\sum_{j=1}^{n}\sqrt{x_{j}}}{\sqrt{n-1}}$

2) (Crux Math) Cho các số dương x,y,z.CMR:
$\frac{x}{\sqrt{x+y}}+\frac{y}{\sqrt{y+z}}+\frac{z}{\sqrt{z+x}}\geqslant \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}}{\sqrt{2}}$

Giúp em làm 2 bài trên vs <3


Tìm GTNN của x^8 +16x+(x+1)/(x-1)

06-10-2018 - 20:01

Tìm GTNN của x8 +16x+(x+1)/(x-1) với x>1 

Giúp em với ạ, em cảm ơn :<