Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Doflamingo

Đăng ký: 11-05-2017
Offline Đăng nhập: 10-06-2020 - 12:34
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tổng hợp các bài BĐT

06-03-2019 - 18:01

Cho x, y, z>0 và x+y+z=3xyz. CM:

$\frac{y^{2}}{x^{3}(3y^{2}+1)}+\frac{z^{2}}{y^{3}(3z^{2}+1)}+\frac{x^{2}}{z^{3}(3x^{2}+1)}\geq \frac{3}{4}$


Trong chủ đề: Topic trao đổi bài

26-01-2019 - 16:12

CM bằng quy nạp toán học:

Nếu $\frac{f(x)+f(y)}{2}\geq f(\frac{x+y}{2} )$      (x, y>0)
thì $\frac{f(x_{1})+f(x_{2})+...+f(x_{n})}{n}\geq f(\frac{x_{1}+x_{2}+...+x_n}{n})$       $(n\geq 2)$

Trong chủ đề: Topic BẤT ĐẲNG THỨC ôn thi vào lớp 10 THPT 2017 - 2018

10-05-2018 - 20:26

Cho a,b,c là các số thực dương có tổng bằng 3. CMR:

$\frac{1}{1+ab}+\frac{1}{1+bc}+\frac{1}{1+ca}\geq \frac{9}{2(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c})}$


Trong chủ đề: CM BĐT

26-01-2018 - 11:34

\sum \sqrt{\frac{x}{y+z}} > \sum \frac{2x}{x+y+z}=2

BĐT này bạn Cm kiểu j z


Trong chủ đề: Marathon Phương trình và hệ phương trình VMF

25-01-2018 - 10:41

Bài 217: $2\sqrt{2}=\frac{3x}{\sqrt{x^{2}-1}}+\frac{\sqrt{2}}{1-x^{2}}$
 
Bài 218: $\frac{x^{2}-5x+5}{\sqrt{x-3}}-\sqrt{x-3}=4-x$
 
Bài 219: $2x^{2}+\sqrt{1-x}+2x\sqrt{1-x^{2}}=1$