Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Doflamingo

Đăng ký: 11-05-2017
Offline Đăng nhập: 10-06-2020 - 12:34
*----

Chủ đề của tôi gửi

Câu 48 đề thi kiểm tra kiến thức lớp 12 năm học 2019 2020 lần 2 chuyên KHTN

22-05-2020 - 03:32

File gửi kèm  48.jpg   13.62K   4 Số lần tải


CM đồng quy

19-09-2019 - 22:25

Cho tứ giác ABCD có AC và BD vuông góc với nhau. Gọi E và F lần lượt là trung điểm  AB và AD. Kẻ EH vuông góc với CD tại H ; kẻ FK vuông góc với BC tại K. Chứng minh rằng AC ; EH và FK đồng quy


CM BĐT

06-03-2019 - 17:59

Cho x, y, z>0 và x+y+z=3xyz. CM:

 

$\frac{y^{2}}{x^{3}(3y^{2}+1)}+\frac{z^{2}}{y^{3}(3z^{2}+1)}+\frac{x^{2}}{z^{3}(3x^{2}+1)}\geq \frac{3}{4}$

Giới hạn hàm số

24-02-2019 - 22:58

Biết $\lim_{x\rightarrow a}\frac{4}{(x-a)^{2}}.(4+\frac{x+1}{\sqrt{x^{2}-x+1}}-\frac{3x+3}{\sqrt{x}})=b$,  a≠0 . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:

A. b-a=5
B. b>a
C. a,b>0
D. 2a+b=-4

Nếu $\frac{f(x)+f(y)}{2}\geq f(\frac{x+y...

28-01-2019 - 00:00

CM bằng quy nạp toán học:

Nếu $\frac{f(x)+f(y)}{2}\geq f(\frac{x+y}{2} )$      (x, y>0)

 

thì $\frac{f(x_{1})+f(x_{2})+...+f(x_{n})}{n}\geq f(\frac{x_{1}+x_{2}+...+x_n}{n})$       $(n\geq 2)$