Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


adm

Đăng ký: 20-05-2017
Offline Đăng nhập: 29-05-2018 - 21:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hỏi 1 chút về thuật toán lập trình

20-05-2017 - 23:19

Giả sử em là một tên trộm chuyên đi cắp đồ. em có một dãy số là số tiền trong từng nhà ở một khu dân cư và chuẩn bị đi chôm. Và em biết rằng nếu đi chôm 2 nhà liền kề nhau thì chuông báo động sẽ kêu. Hỏi cách nào để chôm được nhiều tiền nhất ạ

Bài toán nguyên văn tiếng Anh:

You are planning to rob houses on a specific street, and you know that every house on the street has a certain amount of money hidden. The only thing stopping you from robbing all of them in one night is that adjacent houses on the street have a connected security system. The system will automatically trigger an alarm if two adjacent houses are broken into on the same night.

Given a list of non-negative integers nums representing the amount of money hidden in each house, determine the maximum amount of money you can rob in one night without triggering an alarm.

Em cảm ơn ạ