Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vdung8CHNams

Đăng ký: 26-10-2006
Offline Đăng nhập: 18-09-2007 - 15:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 số bài PT nghiệm nguyên

12-03-2007 - 11:07

Tìm nghiệm nguyên:
1)2$ x^{2} $ +3xy-2$ y^{2} $=7
2)$ x^{2} $-xy=6x-5y-8
3)9x+2=$ y^{2} $+y
4)$ x^{4} $+2$ x^{3} $+2$ x^{2} $+x+3=$ y^{2} $
5)$ x^{2} $+xy+$ y^{2} $=$ x^{2} $$ y^{2} $
6)$ x^{4} $+$ x^{3} $+$ x^{2} $+x+1=$ y^{2} $
7)$ x^{4} $+$ x^{3} $+$ x^{2} $+x=$ y^{2} $+y

1 bài hình em chưa ra

27-10-2006 - 11:34

tam giac ABC,dựng tia Ax :geq AB,dựng Ay :leq AC(Ax :leq 1/2 mf bờ AB có AC,Ay :leq 1/2 mf bờ AC có AB).D,E :leq Ax,Ay:AD=AB,AE=AC
1)CM:đ/cao từ A của EAD đi qua tr/đ M của BC
2)CM ngc lai,AM là đ/cao của EDA