Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhducndc

Đăng ký: 11-06-2017
Offline Đăng nhập: 08-07-2018 - 20:50
****-

Chủ đề của tôi gửi

$A= cot x+\frac{cot\frac{x}{2}}{2}+\frac{cot\frac{x}{4}}{4}+.....

25-04-2018 - 17:14

Tính

$A= cot x+\frac{cot\frac{x}{2}}{2}+\frac{cot\frac{x}{4}}{4}+...+\frac{cot\frac{x}{2^{k}}}{2^{k}}$


$\frac{a^{2}}{5a^{2}+(b+c)^{2}}+\frac{b^{2}}{5b^{2}+(a+c)^{2}}+\fra...

21-03-2018 - 20:06

Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh rằng

 

$\frac{a^{2}}{5a^{2}+(b+c)^{2}}+\frac{b^{2}}{5b^{2}+(a+c)^{2}}+\frac{c^{2}}{5c^{2}+(a+b)^{2}}\leq \frac{1}{3}$


$(a+b+c)^{2}\geq 2(a+b+c)+ab+bc+ca$

16-10-2017 - 17:14

Cho a,b,c>0 thỏa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}+abc=4$.

Chứng minh rằng $(a+b+c)^{2}\geq 2(a+b+c)+ab+bc+ca$


$\sum a$

07-10-2017 - 20:01

$\sum a$


cho x;y>0 thỏa mãn x3+y3=x-y

12-08-2017 - 18:57

Cho x;y >0 thỏa mãn x3+y3=x-y tìm max P=$x^{2}+(2+2\sqrt{2})y^{2}$