Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phambathai

Đăng ký: 15-06-2017
Offline Đăng nhập: 31-12-2018 - 15:54
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình $2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x...

08-03-2018 - 21:25

ĐK: $x \geq -2$

 

Ta có: $\iff 2\sqrt{x+2}-4 \geq \sqrt{6(x^2+2x+4)-2(x+2)}$

 

$\iff 2\sqrt{x+2}-4 \geq \sqrt{6(x+2)^2-14(x+2)+24}$

sai rồi 

 

Đặt $\sqrt{x+2}=a$, ta có: $VT >0 \iff 2a >4 \iff a>2$

 

Thay vào ta có: $2a-4 \geq \sqrt{6a^4-14a^2+24}$

 

$\iff 4a^2-16a+16 \geq 6a^4 -14a^2+24$

 

$\iff (a+2)(3a^3-6a^2+3a+2) \leq 0$

 

$\iff 3a^3-6a^2+3a+2 \leq 0$ (vì $a+2 >0$)

 

$\iff 2a(a-1)^2+2 \leq 0$ (vô lí với mọi $a >2$)

 

Vậy BPT vô nghiệm