Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuanquynh

Đăng ký: 13-02-2005
Offline Đăng nhập: 26-04-2008 - 12:04
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: very dễ

29-05-2006 - 13:52

tính sin18: sin 18=sin( :geq /5)
ta có:sin(2 :frac{a}{b} /5)=sin(3 :leq /5)
:sum 2sin( :leq /5)cos( :Leftrightarrow /5)=3sin( :Leftrightarrow /5)-4sin^3( :Rightarrow /5)
:sum sin( :sum /5)[2cos( :sum /5)-3+4sin^2 (:leq /5)]=0
:Leftrightarrow sin( :fight /5)[2cos( :fight /5)-3+4-4cos^2( :wub: /5)]=0
:Leftrightarrow sin( :beat /5)[4cos^2( :beat /5)-2cos( :beer /5)-1]=0
:Leftrightarrow sin( :beer /5)=0 (loại)
cos( :ech /5)=-0,319016994 (loại)
cos( :Leftrightarrow /5)=0,809016994=(1+ :sqrt{5})/4
:Rightarrow sin^2( :Leftrightarrow /5)=1-cos^2( :Rightarrow /5)
:Rightarrow sin18

Trong chủ đề: very dễ

29-05-2006 - 13:22

tính sin18
ta có :sin2 :geq :leq 5

Trong chủ đề: Tình yêu học trò

02-09-2005 - 12:54

thế các bạn có định nghĩa được thế nào là "tình yêu"
và thế nào là "tình yêu học trò"
mấy ấy nổ như bắp rang

Trong chủ đề: bài hình khá dễ

30-08-2005 - 13:27

nhưng mà l,m,n là cái gì vậy bạn? thấy nó đâu có liên wan đến các ẩn khác
:)

Trong chủ đề: TS lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2005

29-06-2005 - 12:09

iiiiiiiiiii''''''''! tu wên giải câu 1b
ta có căn(5-x)+căn(1-x)=-x^2+2x+1
căn.....................+x^2-2x-1=0
căn.....................+(x-1)^2-2=0 (1)
vì căn(5-x)+căn(x-1)>_2 và (x-1)^2>_0
nên (1)>_0
như vậy (1)=o khi(5-x)(x-1)+(x-1)=0 (theo câu a đã chứng minh thi` A^2=4 khi 2(x-1)(5-x)=0
vậy x=1 hoặc x=6(loại)