Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vinamilkvietnam

Đăng ký: 29-06-2017
Offline Đăng nhập: 14-05-2019 - 21:30
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bài toán hình lớp 8

09-12-2018 - 20:45

b) Gọi O là giao điểm AE, NF. EF là đường trung trực của MN => FE là đường phân giác góc MFN

=> góc MFE= góc NFE mà góc MFE= góc AEF => góc AEF= góc NFE => OE=OF=> tam giác OEF cân tại O => góc OEF=(180 độ - góc EOF)/2

ta có NF=MF, MF=AE => AE=NF => AO=NO => tam giác ANO cân tại O => góc OAN=(180 độ - góc AON)/2

mà góc AON= góc EOF => góc OEF= góc OAN
=> AN//EF => AFEN là hình thang có 2 đường chéo = nhau => hình thang cân

c) góc BEM= 360 độ - góc BEN- góc MEN=360 độ - (180 độ - 2.góc BNE)-(180 độ -2MNE)=2. góc BNM

=> góc BNM= góc BEM/2 

góc ANB+ góc ACB= góc BNM+ góc ANM+góc EBM=90 độ+ góc BEM/2+góc EBM=180 độ


Trong chủ đề: Chứng minh $\frac{BM^2+CN^2}{IH.JK} \g...

09-12-2018 - 20:21

BM^2+CN^2=$\frac{9}{4}BC^{2}$

$2CH=BC+AC-AB$

vẽ chân đường vuông góc từ J đến AB,AC lần lượt là P,Q.

=> AP=AQ => 2AP=AB+BC+CA

2BP=2AP-2AB=AB+BC+CA-2AB=BC+CA-AB

tương tự 2CH=AC+BC-AB 

=> BK=CH

BI,BJ là 2 đường phân giác 2 góc bù nhau => BI vuông góc với BJ => tam giác AKJ đông dạng IHB

=> IH.JK=BH.BK=BH.CH$\leq \frac{BC^{2}}{4}$

=> đpcm


Trong chủ đề: Cho (O;R) và điểm A nằm ngoài (O). Từ A vẽ tiếp tuyến AB, AC với (O) ( B,...

09-12-2018 - 20:07

a) C là giao điểm  2 tiếp tuyến của (O) => AC=MC tương tự BD=MD

AC//BD => $\frac{AN}{ND}=\frac{AC}{BC}$(hệ quả định lí Ta-lét)

AC=CM, BD=MD => $\frac{CM}{MD}=\frac{AN}{ND}$ => MN//AC mà AC vuông góc với AB 

=> MN vuông góc với AB

b) AC=tan ABC x AB=1/4 x2R=R/2

chứng minh COD=90 độ => tam giác OAC đồng dạng với tam giác DBO => AC x BD= OA x OB=R^2

=> BD=$\frac{R^{2}}{\frac{R}{2}}=2R$

AC/BD=$\frac{\frac{R}{2}}{2R}=\frac{1}{4}$

AN/ND=AC/BD=1/4=AK/BD

=> AK/AB=1/5 => AK=2R/5


Trong chủ đề: Hình Học 9

09-12-2018 - 19:54

gọi G là giao điểm BA và CP. theo hệ quả định lí ta-lét chứng minh đc CP=PG => P là trung điểm CG. 

Tam giác AGC vuông tại A trung tuyến AP ứng vs cạnh huyền =>CG = PC


Trong chủ đề: Cho $A_{n}=\frac{1}{(2n+1)\sqrt...

24-08-2018 - 12:49

Viết ý tưởng thôi
Xét Aa với a nguyên dương, nhân vs can 2n-1 để dưới mẫu hết căn rồi thực hiện biến đổi thành phép trừ, sau đó phân thích theo hằng đẳng thức số 3. Nhân căn 2n-1 lức nãy vs thừa số có 2 phép cộng sau khi ptich rồi cm thừa số sau nhân <1