Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trinhhoangdung123456

Đăng ký: 08-07-2017
Offline Đăng nhập: 31-05-2018 - 11:58
***--

#702111 Cho a=123456789. Hãy so sánh.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 23-02-2018 - 11:46

 Bài 1: Cho a = 123456789. Hãy so sánh $2012^{9^{9^{a}}}+2013^{a^{a^{9}}}$. ~O)
#702081 Cho m ,n là hai số nguyên dương thỏa mãn điều kiện 3^m+5^n.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 22-02-2018 - 19:19

   Bài 1; Cho m, n là 2 số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $3^{m}+5^{n}$ chia hết cho 8. CMR: $(3^{n}+5^{m})\vdots 8$.
#701751 Định lí Thales

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 17-02-2018 - 15:16

Bài 1: Cho 1 ngũ giác có mỗi đường chéo song song với một cạnh. CMR các đường thẳng nối mỗi đỉnh với trung điểm của các cạnh đối diện thì đồng quy.

Bài 2: CM định lí Van Obel.
#701024 Định lí Thales

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 31-01-2018 - 22:47

Bài 1: Cho tam giác ABC. D,E,F thứ tự trên BC, CA, AB; AD cắt EF tại P. CMR

                   $\frac{PD}{PA}.BC=\frac{EC}{EA}.DB+\frac{FB}{FA}.DC$

Bài 2: Cho tam giác ABC (AB>AC), D là trung điểm của BC, phân giác góc A cắt cạnh BC tại E. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt AE, AD lần lượt tại F, G. CMF DF // AB, GE // AC. Từ đó suy ra DF đi qua trung điểm của GE.

      P/s Mn giúp e với nhé thanks ^^
#697766 Cho 2013 đa thức ..................

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 04-12-2017 - 19:26

   Cho 2013 đa thức $P_{i}(x)= x^{2}+x+a_{i}$ ( i= 1, 2, 3, . . ., 2013) thõa mãn $a_{k+1}-a_{k}=a$ ( a là hằng số, k=1,2,3,...,2012) và đa thức $Q(x)= P_{1}(x)+P_{2}(x)+...+P_{2013}(x)$ có nhiệm thực.

  a) CMR đa thức $P_{1007}(x)$ có nghiệm.

  b) Trong 2013 đa thức $P_{i}(x)$ trên, có nhiều nhất mấy đa thức vô nghiệm.
#697669 Xét n điểm liên tiếp A1, A2, A3, ..., An.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 03-12-2017 - 08:43

 Xét n điểm liên tiếp $A_{1}, A_{2}, A_{3}, ..., A_{n}$ cùng thuộc 1 đường thẳng sao cho $A_{1}.A_{2}=A_{2}.A_{3}=...=A_{n-1}.A_{n}$. Tìm n biết rằng trên đường thẳng đó có tất cả 2025 đoạn thẳng nhận 1 trong các điểm đã cho làm trung điểm.
#697622 $\Delta ADF = \Delta BGF$ ( c-c-c) => $\ang...

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 02-12-2017 - 14:24

Mình có thấy một bài toán hình học như sau: đề bài : Cho ABCD là hình chữ nhật . Cho BC quay tròn trên đỉnh B , lấy điểm G ( hay BC = BG ) Trung trực của CD, đồng thời của AB cắt trung trực DG ờ F

attachicon.gifabcd.png

Mình xét bài toán này thì thấy như sau :

Nối AF, BF, DF, GF. Vì EF và HF là trung trực của AB, DG nên AF = BF, FD = FG, AD = BG ( = BC ).

=> $\Delta ADF = \Delta BGF$ ( c-c-c) => $\angle FAD = \angle FBG$ ( 2 góc tương ứng )

Ta cũng có $\angle FAB = \angle FBA$ do FE là trung trực AB, mà $\angle FAD = \angle FBG$ (cmt) nên $\angle BAD = \angle ABG$

Mà 2 góc này 1 góc vuông,  1 góc tù nên làm sao bằng nhau được. Mình không thấy sai sót ở đâu cả, vậy lỗi ở đâu ?

 Trên THTT
#697381 Cho tổng gồm 2006 số hạng

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 28-11-2017 - 20:04

  Cho tổng gồm 2006 số hạng:

    S=  $\sqrt{\frac{2+1}{2}}+\sqrt[3]{\frac{3+1}{3}}+ . . .+\sqrt[2007]{\frac{2007+1}{2007}}$

 Tính [S]
#697193 Tìm tất cả các số nguyên dương lẻ n sao cho 15^n+1 chia hết cho n.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 26-11-2017 - 01:18

Tìm tất cả các số nguyên dương lẻ n sao cho 15^n+1 chia het cho n.


#696823 Chứng minh đa thức không phân tích được thành 2 đa thức có hệ số nguyên.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 19-11-2017 - 17:07

 Giả sử f(x) =g(x).h(x) với g(x), h(x) là đa thức có hệ số nguyên.

 Do f(x)= -1 với mọi x=1, 2, 3, . . ., 2018.

 => f(x). g(x)= -1 với mọi x= 1, 2, 3 , . . ., 2018.

 => g(x)= 1 và h(x)= -1 hoặc g(x)= -1 và h(x)= 1 với mọi x= 1, 2, 3, . . ., 2018.

 => g(x) +h(x) = 0 với mọi x=1,2, 3, . . .,2018

 Do f(x) có bậc 2018

 => g(x) và h(x) đều có bặc nhỏ hơn 2018.

 => g(x)+ h(x) có bậc nhỏ hơn 2018 mà có ít nhất 2018 nghiệm $x\epsilon \left \{ 1;2;3;...;2018 \right \}$

 => h(x) +g(x) đồng dư với đa thức 0 với mọi x thuộc R

 => h(x)= -g(x) với mọi x thuộc R

 => f(x) = $-\left [ g(x)^{2} \right ]$ với mọi x thuộc R

 => f(x) =$-g^{2}(x)$ với mọi x thuộc R

Mặt khác hệ số cao nhất của f(x) bằng 1 mà hệ số cao nhất của $-g^{2}(x)$ < 0 nên điều này là vô lý.

  Vậy đa thức không phân tích thành 2 đa thức có hệ số nguyên.

 
#695712 Topic tỉ lệ thức THCS

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 28-10-2017 - 18:05

 Thêm 1 bài tỉ lệ thức nữa nhé!

           Cho $Cho \frac{bz+cy}{x(-ax+by+cz)}=\frac{cx+az}{y(ax-by+cz)}=\frac{ay+bx}{z(ax+by-cz)}$

                   a) Chứng minh $a) \frac{ay+bx}{c}=\frac{bz+cy}{a}=\frac{cx+az}{b}$

               b) $\frac{x}{a(b^{2}+c^{2}-a^{2})}=\frac{y}{b(a^{2}+c^{2}-b^{2})}=\frac{z}{c(a^{2}+b^{2}-c^{2})}$
#695301 Bài hình trong đề thi hsg Toán 8 TP Vinh 2015-2016.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 23-10-2017 - 20:22

       Cho hinh thoi ABCD có góc A=120 độ. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Trên tia BC lấy điểm M sao cho BM = 4/3 BC. Đường thẳng AM cắt CD tại N. Trên các đoạn thẳng AB, AD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho CE//NF.

      a) Tính tỉ số DN/CN.

      b) CMR khi E, F thứ tự thay đổi trên AB, AD thì tích BE.DF không đổi.

      c) Tính số đo góc EOF. ( các bạn tham gia vào giải nhiệt tình nhé :D )
#695292 Chứng minh đa thức không phân tích được thành 2 đa thức có hệ số nguyên.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 23-10-2017 - 20:07

Chứng minh đa thức f(x)=(x-1)(x-2) . . . (x-2018) -1 không phân tích được thành 2 đa thức có hệ số nguyên.

 
#695288 Topic tổng hợp các bài toán về phương trình nghiệm nguyên.

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 23-10-2017 - 20:02

 Giải phương trình nghiệm nguyên sau :

      $19^{x}+5^{y}+1890=1975^{4^{30}}+2013$
#688907 TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

Gửi bởi trinhhoangdung123456 trong 28-07-2017 - 12:38

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, có $\angle A=100^{o}$. Phân giác BD. Chứng minh: BC = AD + BD

Bài 5: Cho $\Delta ABC$ vuông tại A. đường cao AH, phân giác AD. I,P lần lượt là giao điểm các phân giác của $\Delta ABH; \angle ACH$. E là giao điểm của BI và AP. Chứng minh:
a) $\Delta ABE$ vuông
b) IP vuông góc AH

   Cho tam giác ABC nhọn, đường cao dài nhất AH bằng trung tuyến BE. CMR: $\widehat{B}\leqslant 60^{\circ}$