Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trinhhoangdung123456

Đăng ký: 08-07-2017
Offline Đăng nhập: 31-05-2018 - 11:58
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho a=123456789. Hãy so sánh.

23-02-2018 - 11:46

 Bài 1: Cho a = 123456789. Hãy so sánh $2012^{9^{9^{a}}}+2013^{a^{a^{9}}}$. ~O)


Cho m ,n là hai số nguyên dương thỏa mãn điều kiện 3^m+5^n.

22-02-2018 - 19:19

   Bài 1; Cho m, n là 2 số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $3^{m}+5^{n}$ chia hết cho 8. CMR: $(3^{n}+5^{m})\vdots 8$.


ĐỀ THI HSG TOÁN 8.

20-02-2018 - 09:22

 Xin chào các bạn cũng đến kỳ thi hsg toán 8 rồi, mình muốn luyện tập mấy đề mong các anh chị ủng hộ. :icon6: :icon6:

  Đề 1

  Câu 1: Cho biểu thức P= $\left [ (x^{3}-8):\frac{x^{2}+2x+4}{x+2}-\frac{x^{2}-4}{x^{2}+2x+4}.\frac{x^{3}-8}{x+2} \right ]:(x-1)$.

  a) Rút gọn P.

  b) Tìm x thuộc Z để P có giá trị nguyên.

 Câu 2:

  a) Phân tích đa thức $x^{2}+5x+6$ thành nhân tử.

  b) Giải phương trình: $x^{2}+\frac{25x^{2}}{(x+5)^{2}}=11$.

 Câu 3:

  a) Cho 3 số a, b, c khác 0 và đoi một khác nhau và thỏa mãn a+b+c=0. Tính giá trị của biểu thức:

      Q= $(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b})(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c})$.

  b) Tìm các số nguyên có 4 chữ số $\overline{abcd}$ sao cho $\overline{ab}$; $\overline{ac}$ là các số nguyên tố và $b^{2}=\overline{cd}+b-c$.

  c) Tìm các số nguyên x, y ,z thỏa mãn: $x^{3}+y^{3}+z^{3}=x+y+z+2017$.

 Câu 4:

  1. Cho hình vuông ABCD và điểm E tùy ý trên cạnh BC. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AE cắt tia CD tại F.

  a) CM AE= AF.

  b) Trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD tại K. CMR $\Delta AKF\sim \Delta CAF$.

  c) Gọi Q là giao điểm của AE và DC. CMR: $\frac{1}{AE^{2}}+\frac{1}{AQ^{2}}$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm E.

  2. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Một đường thẳng đi qua G cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự ở C', B' và cắt tia đối của tia cB ở A'. CMR: $\frac{1}{GA'}+\frac{1}{GB'}=\frac{1}{GC'}$.

  3. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{BAC}=108^{\circ}$. CMR $\frac{BC}{AC}$ là số vô tỉ.

 Câu 5:

  1. Giải phương trình nghiệm nguyên: $\left ( x+1 \right )^{4}-(x-1)^{4}=y^{3}$.

  2. CMR từ 52 số nguyên bất kỳ luôn có thể chọn ra được 2 số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 100.

 


Định lí Thales

17-02-2018 - 15:16

Bài 1: Cho 1 ngũ giác có mỗi đường chéo song song với một cạnh. CMR các đường thẳng nối mỗi đỉnh với trung điểm của các cạnh đối diện thì đồng quy.

Bài 2: CM định lí Van Obel.


Định lí Thales

31-01-2018 - 22:47

Bài 1: Cho tam giác ABC. D,E,F thứ tự trên BC, CA, AB; AD cắt EF tại P. CMR

                   $\frac{PD}{PA}.BC=\frac{EC}{EA}.DB+\frac{FB}{FA}.DC$

Bài 2: Cho tam giác ABC (AB>AC), D là trung điểm của BC, phân giác góc A cắt cạnh BC tại E. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt AE, AD lần lượt tại F, G. CMF DF // AB, GE // AC. Từ đó suy ra DF đi qua trung điểm của GE.

      P/s Mn giúp e với nhé thanks ^^