Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Murasaki Yasu

Đăng ký: 17-07-2017
Offline Đăng nhập: 08-06-2018 - 08:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\begin{cases} \sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}=6,\\ 2(x+y)=3(...

08-06-2018 - 07:02

Giải hệ PT:

$\begin{cases} \sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{y}=6,\\ 2(x+y)=3(\sqrt[3](x^2y)+\sqrt[3](xy^2)) \end{cases}$


phương trình hàm

06-08-2017 - 16:07

Bài 1. Tìm hàm số f(x) biết: f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy.

 

Bài 2. Tìm hàm số f(x) biết: f(x+y)= f(x)+f(y)+3xy(x+y)


$f(x+y) = f(x)+f(y)+2xy$

05-08-2017 - 23:26

Tìm hàm số $f(x)$ biết: $f(x+y) = f(x)+f(y)+2xy.$

@halloffame: bạn thêm giúp mình dữ kiện về tập gốc và tập đích của hàm $f$ nhé. 


Bất đẳng thức

05-08-2017 - 23:00

 Cho a, b, c>0. Chứng minh: $\sqrt{a(b+1)}+\sqrt{b(c+1)}+\sqrt{c(a+1)}\leqslant \frac{3}{2}\sqrt{(a+1)(b+1)(c+1)}.$


Bất đẳng thức

03-08-2017 - 09:14

Bài 1. Cho x,y>0, $x^2+y^3\geqslant x^3+y^4$. Chứng minh: $x^3+y^3\leqslant 2.$

 

Bài 2. Cho a, b, c>0. Chứng minh: $\sqrt{a(b+1)}+\sqrt{b(c+1)}+\sqrt{c(a+1)}\leqslant \frac{3}{2}\sqrt{(a+1)(b+1)(c+1)}.$