Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thai2k3

Đăng ký: 18-07-2017
Offline Đăng nhập: 25-01-2018 - 16:17
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính Giá Trị Biểu Thức

04-08-2017 - 20:21

 

1. Tính giá trị biểu thức P=$\sqrt{1+2013^{2}+\frac{2013^{2}}{2014^{2}}}+\frac{2013}{2014}$

2. Cho A= $\frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$. Chứng minh rằng A là một số nguyên

3. Cho $(x-\sqrt{x^{2}+8})(y-\sqrt{y^{2}+8})=8$ . Tính A=x+y

 

bạn giải hộ mk với


Trong chủ đề: Tính Giá Trị Biểu Thức

04-08-2017 - 18:27

Bạn đánh lại LaTex đi,sai hết rồi kìa

đánh đúng mà bạn mk vào hẳn trang gõ công thức đánh r mới copy ra mà


Trong chủ đề: Giải PT

04-08-2017 - 16:19

$1-3\sqrt[3]{4}+3\sqrt[3]{2}=2-3(\sqrt[3]{2})^{2}*1-3(\sqrt[3]{2})*1-1=(\sqrt[3]{2}-1)^{3}$

dựa vào tính chất $ a^{3}=b^{3} \Leftrightarrow a=b$ tính được x

bản giải luôn hộ hình phần c,e bài 1 trong cái ảnh trên được k


Trong chủ đề: Giải PT

04-08-2017 - 16:06

x^3=1 ?khi x=1 với x thực??? hay mình hiểu sai đề chăng?

để mk gửi hình cho bạn 


Trong chủ đề: Giải PT

04-08-2017 - 15:12

$x^{3}=1-3\sqrt[3]{4}+3\sqrt[3]{4}$ Bạn có gõ sai đề không?

ko bạn