Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thai2k3

Đăng ký: 18-07-2017
Offline Đăng nhập: 25-01-2018 - 16:17
*****

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ PT sau

25-01-2018 - 16:11

M.n giải giúp e hệ pt này với ạ.

$ \left\{\begin{matrix
x^{2}-x+y^{2}-2y=19 \\ xy(x-1)(2-y)=20
\end{matrix}\right. $
 

Tìm m để phương trinh sau

23-09-2017 - 16:43

1. Tìm m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm nguyên : N= $ 4x^{2}+4mx+2m^{2}-5m +6=0$

2. cho trước số hữu tỉ m sao cho $\sqrt[3]{m}$ là số vô tỉ. tìm các số hữu tỉ a,b,c để $a\sqrt[3]{m^{2}} +b\sqrt[3]{m^{2}}+c=0$

3. cho đa thức bậc ba f(x) với hệ số của $x^{3}$ là số nguyên dương và biết f(5)-f(3)=2010. Chứng minh rằng f(7)-f(1) là hợp số

4.tìm giá  trị lớn nhất của biểu thức P= $ \left | \sqrt{x^{2}-4x+5} \right-\sqrt{x^{2}+6x+13} | $

 

 


M.n giúp em với em đang cần gấp

23-09-2017 - 11:29

1. Tìm m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm nguyên : N= $ 4x^{2}+4mx+2m^{2}-5m +6=0$

2. cho trước số hữu tỉ m sao cho $\sqrt[3]{m}$ là số vô tỉ. tìm các số hữu tỉ a,b,c để $a\sqrt[3]{m^{2}} +b\sqrt[3]{m^{2}}+c=0$

3. cho đa thức bậc ba f(x) với hệ số của $x^{3}$ là số nguyên dương và biết f(5)-f(3)=2010. Chứng minh rằng f(7)-f(1) là hợp số

4.tìm giá  trị lớn nhất của biểu thức P= $ \left | \sqrt{x^{2}-4x+5} \right-\sqrt{x^{2}+6x+13} |$


cho (O,R)

16-09-2017 - 16:12

cho (O,R), A nằm trên đường tròn, BC=2R.     AH vuông góc với BC tại H. vẽ (O;AH/2) giao với AB,AC tại M,N. CMR AO vuông góc với MN


Tính Giá Trị Biểu Thức

04-08-2017 - 16:30

Mình đang cần gấp mong m.n giúp đỡ

1. Tính giá trị biểu thức P=\sqrt{1+2013^{2}+\frac{2013^{2}}{2014^{2}}}+\frac{2013}{2014}

2. Cho A= \frac{2\sqrt{3+\sqrt{5-\sqrt{13+\sqrt{48}}}}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}. Chứng minh rằng A là một số nguyên

3. Cho (x-\sqrt{x^{2}+8})(y-\sqrt{y^{2}+8})=8 . Tính A=x+y