Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuanthien

Đăng ký: 30-10-2006
Offline Đăng nhập: 08-07-2019 - 11:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh công thức tỷ số thể tích với khối hộp ABCD.A'B'C'D'

11-10-2018 - 23:05

Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$, lấy các điẻm $M, P$ lần lượt thuộc $AA', CC'$ và $N, Q$ bất kỳ thuộc $BB', DD'$ sao cho $A'M+C'P = B'N+D'Q$.

Chứng minh rằng:$ \frac{V_{A'B'C'D'.MNPQ}}{V_{A'B'C'D'.ABCD}}=\frac{1}{2}(\frac{A'M}{A'A}+\frac{C'P}{C'C})=\frac{1}{2}(\frac{B'N}{B'B}+\frac{D'Q}{D'D})$