Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trinhminhduc2004

Đăng ký: 09-08-2017
Offline Đăng nhập: 30-03-2018 - 12:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh hình vuông

11-08-2017 - 21:36

Chứng minh định lí Py-ta-go bằng cách sử dụng diện tích của tam giác vuông và hình thang vuông


Trong chủ đề: [TOPIC] Bài toán tính tổng các dãy số có quy luật

10-08-2017 - 20:48

a) $A=1+2+3+4+...+\left ( n-1 \right )+n$

$=\frac{\left ( n-1 \right )n}{2}$

f)$F=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{\left ( n-1 \right )n}$

$=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$

$=1-\frac{1}{n}$


Trong chủ đề: Bài tập toán 8

10-08-2017 - 13:18

a) Ta có:

$a^{2}+b^{2}\geq 2ab$

$b^{2}+c^{2}\geq 2bc$

$c^{2}+a^{2}\geq 2ca$

(Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho a,b>0)

Suy ra $2(a^{2}+b^{2}+c^{2})\geq 2(ab+bc+ca)$

Hay $a^{2}+b^{2}+c^{2}\geq ab+bc+ca$

Suy ra đpcm


Trong chủ đề: Chứng minh hình vuông

10-08-2017 - 12:32

Cho hình vuông ABCD có AB = 1. P và Q lần lượt thuộc AB, AD sao cho tam giác APQ có chu vi là 2. Chứng minh $\widehat{PCQ}$ = 45o


Trong chủ đề: $\boxed{\text{Chuyên Đề}}$ Phân tích đa thức thành nh...

09-08-2017 - 21:43

Câu 1:

$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=a^{2}b+ab^{2}+b^{2}c+bc^{2}+c^{2}a+ca^{2}+3abc-abc=a^{2}b+ab^{2}+b^{2}c+bc^{2}+c^{2}a+ca^{2}+2abc=a(ab+c^{2}+bc+ca)+b(ab+c^{2}+bc+ca)=(ab+c^{2}+bc+ca)(a+b)=(a+b)(b+c)(c+a)$