Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thanhbone

Đăng ký: 03-09-2017
Offline Đăng nhập: 11-02-2018 - 23:19
****-

Chủ đề của tôi gửi

Bất đẳng thức

20-11-2017 - 20:58

Cho a,b,c không âm thỏa mãn. $(a+b+c)^{2}(a^{2}+b^{2}+c^{2})=27$ Chứng minh:
$\sqrt{a^{2}+3b^{2}}+\sqrt{b^{2}+3c^{2}}+\sqrt{c^{2}+3a^{2}}\geq 6$

Chứng minh rằng trong 12 số phân biệt liên tiếp luôn chọn được 6 số kí hiệu p1,p2,p3,p4...

17-11-2017 - 18:21

Chứng minh rằng trong 12 số phân biệt liên tiếp luôn chọn được 6 số kí hiệu p1,p2,p3,p4,p5,p6 sao cho (p1-p2)(p3-p4)(p5-p6) chia hết cho 1800.

Tổ hợp- xác xuất

28-10-2017 - 23:38

Cho 3 hộp A, B, C. Hộp A có 5 bi xanh, 2 đỏ. Hộp B có 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Hộp C có 3 bi xanh, 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 hộp từ 3 hộp A, B, C rồi lại lấy ngẫu nhiên 1 bi trong hộp vừa chọn được. Tính xác suất được 1 bi đỏ.
Cảm ơn.

Chứng minh $ (\sqrt{2}+\sqrt{3})^{2310}+(\sqrt{2}-\sqrt{3})^{2...

23-10-2017 - 22:52

Chứng minh
$(\sqrt{2}+\sqrt{3})^{2310}+ (\sqrt{2}-\sqrt{3})^{2310}$ thuộc Z


Tìm Min của $A =\sum \sqrt{(8x^2+1)}$

19-09-2017 - 16:05

Cho $x,y,z$ thuộc đoạn $[0;1]$và $x+y+z=1$ Tìm Min của $A=\sqrt{(8x^2+1)}+\sqrt{(8z^2+1)}+\sqrt{(8y^2+1)}$