Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenkant

Đăng ký: 03-09-2017
Offline Đăng nhập: 12-06-2018 - 20:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

IGO 2017 KHỐI MEDIUM (9, 10)

08-09-2017 - 16:29

OLYMPIC HÌNH HỌC IRAN 2017 (intermediate)

https://drive.google...WtKRWJkSkk/view

21317709_1840445542637278_74283787527080


IGO 2017 kHỐI Advanced (11, 12)

08-09-2017 - 16:25

21317570_1840447795970386_27056031307410


$$ \sum \dfrac{a^{2}}{\sqrt{1-a^...

03-09-2017 - 21:15

Cho $a,b,c \geq 0$ thỏa mãn $a^{3} +b^{3} +c^{3} =1 $ và:

$$  \dfrac{a^{2}}{\sqrt{1-a^{2}}} + \dfrac{b^{2}}{\sqrt{1-b^{2}}}+ \dfrac{c^{2}}{\sqrt{1-c^{2}}}  \geq k  $$
Tìm $k$? 
Hỏi đẳng thức xảy ra khi nào?