Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


eLcouQTai

Đăng ký: 09-09-2017
Offline Đăng nhập: 07-08-2019 - 20:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

JBMO TST Turkey 2012

04-06-2019 - 08:08

Let $S=\{1,2,3,\ldots,2012\}.$ We want to partition $S$ into two disjoint sets such that both sets do not contain two different numbers whose sum is a power of $2.$ Find the number of such partitions


Số chính phương

28-03-2019 - 22:01

Tìm tất cả các sô nguyên dương n sao cho tồn tại n số nguyên dương liên tiếp có tổng là một số chính phương.


HOMC 2017

24-12-2018 - 16:09

Viết 2017 số trên bảng: $-\frac{1008}{1008},-\frac{1007}{1008},...,-\frac{1}{1008},0,\frac{1}{1008},\frac{2}{1008},...,\frac{1007}{1008},\frac{1008}{1008}$

Chúng ta thực hiện quy trình sau: Xóa hai số bất kì trên bảng x, y, sau đó viết thêm số x+7xy+y. Sau 2016 bước còn lại một số. Hỏi số đó là gì? (HOMC 2017)


Bất đẳng thức

13-10-2018 - 16:20

Cho x, y, z $\in [0;2]$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

 

P=$\frac{1}{8}.(2-x)(2-y)(4-z)+\frac{x}{y+z+2}+\frac{y}{z+x+2}+\frac{z}{x+y+2}$


Một bổ đề hình học

26-08-2018 - 15:32

Cho hai đường tròn (O), (O') có tiếp tuyến chung ngoài AB. AB cắt OO' tại G. Một đường thẳng qua G cắt  (O), (O') tại E, F và D, CKhi đó ta có AB2=FD.EC(Giả sử bán kính đường tron O lớn hơn bán kính đường tròn O' và C, D, E, F theo thứ tự)