Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


maiphuong01

Đăng ký: 13-09-2017
Offline Đăng nhập: 17-11-2019 - 11:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

tính các giá trị tích phân sau:

05-12-2018 - 17:25

câu 1: Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi Ox, Oy, y=$cos(x)$ và y=$\frac{-2}{\pi }x+1$. Diện tích hình phẳng (S) là bao nhiêu?

câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $(C): y=sin \left | x \right |$ và (D): $y=\left | x \right |-\pi$ là S=$a+b\pi ^{2}$. Giá trị của 2a+$b^{3}$ là bao nhiêu?

câu 3: Tính nguyên hàm I=$\int\frac{dx}{cos(x)} được kết quả  I=ln\left | tan(\frac{x}{a})+\frac{\pi }{b^{2}} \right |+C  với a,b,c \epsilon \mathbb{Z}$. giá trị của a$^{2}$-b là bao nhiêu?

 


tiếp tuyến đồ thị y=(x+2)/(x-1)

16-07-2018 - 21:36

có bao nhiêu tiếp tuyến đồ thị $\frac{x+2}{x-1}$ cách đều 2 điểm A(1,-3) và B( 2,-6)?

 


2(sinx)^2-mcosx-3 <=0

08-10-2017 - 19:21

tìm m để bất phương trình:2sin2x-mcosx-3$\leq$ 0 có nghiệm đúng với mọi x thuộc (0;$\frac{\Pi }{2}$)


$sin^{2}x-tan^{2}x=\frac{9}{2}cos2x...

17-09-2017 - 21:17

Giải phương trình:

$sin^{2}x-tan^{2}x=\frac{9}{2}cos2x$


$sin^2x+sin^2y+sin^2(x+y)=\frac{9}{4}$

17-09-2017 - 19:45

$sin^2x+sin^2y+sin^2(x+y)=\frac{9}{4}$