Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toanhoc2017

Đăng ký: 14-09-2017
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:11
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $P(x)=x(x-a)(x-b)(x-2)+1$

17-09-2020 - 06:46

Chỗ này, ở TH n=q=-1 thì tìm được (a, b) =(-1,1) và (1,-1). Chỉ sửa lại KQ m, p là m=p=-1

Nếu đa thức x(x-a) (x-b) (x-c)+1 thì giải sao

Trong chủ đề: Tim UCLN cua $(5^n+7^n;5^m+7^m)$ khi (m;n)=1

16-09-2020 - 17:59

Tim UCLN cua $(5^n+7^n;5^m+7^m)$ khi (m;n)=1

Ket qua la 1 nhe

Trong chủ đề: $(3cos2x+1+2sinx)^2=3(sin2x+2cosx)^2$

16-09-2020 - 17:57

$(3cos2x+1+2sinx)^2=3(sin2x+2cosx)^2$

Nghiem x=2k+¥ nhân tung hết là xong và có 4 nghiệm

Trong chủ đề: $P(x)=x(x-a)(x-b)(x-2)+1$

16-09-2020 - 17:47

Giup ty anh em

bai ny kho hon ak pan

Trong chủ đề: Tìm $x;y;z\in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $x+y+z=xyz...

15-09-2020 - 22:06

Nếu x, ý, z tự nhiên thì mình giải ra x=1, y=2;z=3 và các hoán vị. Nếu x, y, z âm thì giải sao?. Rồi x dương, ý dương, z âm nữa