Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toanhoc2017

Đăng ký: 14-09-2017
Online Đăng nhập: Hôm nay, 23:05
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tại sao diễn đàn bây giờ rất ít người ?

19-01-2020 - 18:08

Học ra k giúp gì

Trong chủ đề: Phương Trình nghiệm nguyên

19-01-2020 - 00:51

tìm x,y tư nhiênthỏa $9x^2-6x+6=3^{2y+2}$


Trong chủ đề: Từ một đẳng thức đẹp

14-01-2020 - 22:00

tuỵet phẩm ak


Trong chủ đề: VMF's Marathon Bất Đẳng Thức Olympic

13-01-2020 - 22:33

hay


Trong chủ đề: Tìm min P=$\frac{a}{(b+c)^{2}}+...

13-01-2020 - 13:47

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để n! + 1 là hợp số.