Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toanhoc2017

Đăng ký: 14-09-2017
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:58
**---

Chủ đề của tôi gửi

HSG HUYỆN 2019+

Hôm qua, 21:15

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), đường phân giác AD (). Các điểm E và F lần lượt chuyển động trên các cạnh AB, AC sao cho BE = CF. Trên cạnh BC lấy hai điểm P, Q sao cho EP và FQ cùng song song với AD.

  1. So sánh độ dài hai đoạn thẳng BP và CQ
  2. Chứng minh trọng tâm G của tam giác AEF thuộc một đường thẳng cố định.

hsg 2018

21-02-2019 - 21:38

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), đường phân giác AD (). Các điểm E và F lần lượt chuyển động trên các cạnh AB, AC sao cho BE = CF. Trên cạnh BC lấy hai điểm P, Q sao cho EP và FQ cùng song song với AD.

  1. So sánh độ dài hai đoạn thẳng BP và CQ
  2. Chứng minh trọng tâm G của tam giác AEF thuộc một đường thẳng cố định.

hsg 2019

21-02-2019 - 21:37

Tìm các số nguyên dương x, y thoả mãn đẳng thức  4x=1+3y


Chuyên Quảng Ngãi 2001

21-02-2019 - 20:21

cho $a+b=c^3-2018c$ .chứng minh rằng $a^3+b^3+c^3 $ chia hết cho 6


CHUYÊN LAI CHÂU 2017-2018 VÒNG 1

18-02-2019 - 20:57

Cho tam giác ABC.Gọi M là trung điểm của BC.G là một điểm  trên cạnh AB sao cho GB=2GA.Các đường thẳng MG và CA cắt nhau tại D.Chứng minh G là trọng tâm của tam giác BCD