Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


toanhoc2017

Đăng ký: 14-09-2017
Online Đăng nhập: Hôm nay, 00:00
**---

Chủ đề của tôi gửi

bài thi hsg 8 năm 2019-2020

11-11-2019 - 20:28

giải  pt $16(2y+5)-(4y+8-y^2)^2=0$


bài BĐT HSG QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGÃI 2019-2020 VÒNG 2

02-11-2019 - 14:24

Cho a,b,c dương thỏa mãn $abc=8$ hãy tìm giá trị nhỏ nhất của $P=\frac{a^2}{\sqrt{1+a^3}\sqrt{1+b^3}}+\frac{b^2}{\sqrt{1+b^3}\sqrt{1+c^3}}+\frac{c^2}{\sqrt{1+c^3}\sqrt{1+a^3}}$


bài BĐT HSG QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGÃI 2019-2020

20-10-2019 - 14:11

cho a,b,c dương và abc=8 hãy chứng minh $3(a+b+c)^2\geq4(a^3+b^3+c^3+3)$


BÀI TS CHUYÊN V1 TUYÊN QUANG 2015

01-08-2019 - 19:52

cho đường tròn (O) ,từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến AB,AC .Gọi H,F là giao điểm của AO và BC ,(O).Đường kính BD ,gọi E la giao điểm của AD và (O).Chứng minh DF.FA=FH.DA


bài BĐT HSG QUỐC GIA TỈNH QUẢNG NGÃI 2018-2019 vòng 5

16-06-2019 - 23:20

cho $a_{2},a_{3},..,a_{n}$ là n -1 số thực dương.Chứng minh $(1+a_{2})^2.(1+a_{3})^3...(1+a_{n})^n$ lớn hơn $n^n$ với  $a_{2}.a_{3}...a_{n}=1$