Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MathGuy

Đăng ký: 20-09-2017
Offline Đăng nhập: 19-05-2020 - 06:36
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giá trị của a + b + 2c bằng:

18-05-2020 - 05:36

Theo dau bai =>
$2x.f(x^{2}+1) +\frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}=(4x+2).ln(x+1)$
=>$\int(2x.f(x^{2}+1)dx) +\int (\frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}dx)=\int(4x+2).ln(x+1)$
=>$\int(f(x^{2}+1)d(x^{2}+1) +\int (f(\sqrt{x})d(\frac{1}{\sqrt{x}}))=\int(4x+2).ln(x+1)$
=>$2\int_{1}^{17}f(x)=\int_{1}^{17}((4x+2).ln(x+1))$


Trong chủ đề: Đề thi chọn HSG lớp 12 tỉnh Bình Thuận

14-11-2019 - 00:28

Câu 1 trình bày sao nhỉ

$f'(x^{2}+2)=2x.f'(x^{2}+2)=0 => x^{2}+2=3 => x=\pm 1$ 
thay vào thì ta đc max của nó tại ....


Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (Toán 10)

12-11-2019 - 17:33

Câu 25: Theo AM-GM và Svac
$x+y + \frac{1}{x}+ \frac{1}{y}= x+ \frac{1}{4x} + y + \frac{1}{4y} + \frac{3}{4}\left ( \frac{1}{x}+\frac{1}{y} \right )\geqslant 2 + \frac{3}{4}\left ( \frac{1}{x+y} \right )\geq \frac{11}{4}$
Câu 26: Hướng đi này -> từ $x \geqslant  0$ và các bất phương trình khác bạn có thể vẽ được 1 miền nghiệm của 4 bất phương trình đó vào miền nghiệm của chúng sẽ tạo thành 1 đa giác với các đỉnh chính là min và max của $P= x -6y$ cứ thay các giá trị của các đỉnh ta sẽ đc min và max của P 
 


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}y+xy^{2...

06-11-2019 - 13:53

Chia cả 2 vế của cả 2 pt cho x2 rồi rút nhân tử ở phương trình 1 sẽ thấy nhân tử chung đặt và giải bình thường 


Trong chủ đề: Hàm số lượng giác

05-11-2019 - 19:09

$P^{2}=4 + sin(x)^{2} + 2\sqrt{3+sin(x)^{2}\left ( 6cos(x)^{2}+1 \right )} \geq 4+2\sqrt{3} => P\geqslant \sqrt{4+2\sqrt{3}}$