Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MathGuy

Đăng ký: 20-09-2017
Offline Đăng nhập: 19-05-2020 - 06:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN của: $A=\sqrt{x}+\sqrt{y}$

20-05-2018 - 22:41

Cho $x,y> 0$ và $\sqrt{x+3}+\sqrt{y+3}=4$. Tìm GTNN của: $A=\sqrt{x}+\sqrt{y}$
 


Tìm GTNN

11-05-2018 - 14:56

Cho x,y dương xà $x+y=1$ Tìm GTNN của: $M=\frac{1}{a^4+b^4}+\frac{2}{a^2b^2}$


Chứng minh $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)\geq 3(\sum a^2b)$

09-05-2018 - 04:59

Cho a,b,c >0 . Chứng minh rằng 
$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)\geq 3(a^2b+b^2c+c^2a)$


Chứng Minh $\frac{CI}{CA}=\frac{DA}{D...

26-04-2018 - 11:14

Phần c và d nhé ...


Chứng minh bất đẳng thức

24-04-2018 - 12:08

Cho $abc\geq 1$  và a,b,c > 0
Chứng minh rằng: 
$a + b+c \geq ab+bc+ac$