Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Duc Huynh

Đăng ký: 27-09-2017
Offline Đăng nhập: 23-05-2020 - 12:19
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC nội tiếp (O,R).Các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H.

23-05-2020 - 11:45

File gửi kèm  de.01.pdf   2.83K   4 Số lần tảiCho tam giác ABC nội tiếp (O,R). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Các tia BE và CF cắt (O) lần lượt tại M và N. Lấy điểm S trên cung nhỏ BC, SM cắt AC tại J, SN cắt AB tai L. Chứng minh L, H, J thẳng hàng.


Chúng minh BD Ʇ AC

26-09-2018 - 19:43

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB<CD). kẻ đường cao BH. Biết BH = $\frac{1}{2}$(AB+CD)

Chứng minh BD Ʇ AC


Chứng minh EC=ED

24-09-2018 - 20:58

Cho hình thang ABCD (AB//CD; AB<CD). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BD, AC. Đường thẳng vuông góc với MN tại N và đường thẳng vuông góc với MP tại P cắt nhau tại E. Chứng minh EC=ED


Chứng minh DB=DC

24-09-2018 - 18:30

Cho tứ giác ABCD có góc A=90o ; góc B=105o ; góc C=75o ; CD=2AD. Chứng minh DB=DC.


chứng minh (a+1)(b+1)(c+1)<=27

05-06-2018 - 18:41

Cho a , b , c > 0, biết rằng a2 + b2 + c2 = 12

 

Chứng minh: ( a + 1 )( b + 1 )( c + 1 ) $\leq$ 27