Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Onlydead

Đăng ký: 06-10-2017
Offline Đăng nhập: 28-10-2017 - 21:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Trên mặt phẳng cho n (n$\geq$1) hình tròn

28-10-2017 - 21:32

Trên mặt phẳng cho n (n$\geq$1) hình tròn. Chứng minh rằng với bất kỳ cách sắp đặt nào thì hình nhận được cũng có thể bô bằng hai màu, để cho hai phần mặt phẳng kề nhau (có biên chung) cũng được tô bằng hai màu khác nhau


Chứng minh rằng $\sum \frac{(b+c)^{2}}{a(2a+b+c...

20-10-2017 - 13:10

Cho a,b,c dương. Chứng minh rằng $\sum \frac{(b+c)^{2}}{a(2a+b+c)}\geq 2\sum \frac{a}{b+c}$

 


Chứng minh rằng $A_{1}A_{3}, B_{1}B_{3}, C...

20-10-2017 - 13:04

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O). Có $AA_{1}, BB_{1}, CC_{1}$ là các đường cao và $A_{2}, B_{2}, C_{2}$ đối xứng với $A_{1}, B_{1}, C_{1}$ qua trung điểm của BC, CA, AB tương ứng. $A_{3}, B_{3}, C_{3}$ là giao điểm thứ 2 của đường tròn (O) với các đường tròn ($AB_{2}C_{2}$),($BC_{2}A_{2}$),($CA_{2}B_{2}$) tương ứng. Chứng minh rằng $A_{1}A_{3}, B_{1}B_{3}, C_{1}C_{3}$ đồng quy


$C_{n} = \frac{2nF_{n+1}-(n+1)F_{n})}{5}$

06-10-2017 - 21:16

Cho số nguyên dương n và $S= \{1;2;3;...;n\}$. Gọi $C_{n}$ là số các tập con của S mà chứa đúng 2 số nguyên dương liên tiếp. Chứng minh rằng $C_{n} = \frac{2nF_{n+1}-(n+1)F_{n})}{5}$