Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hungnolan

Đăng ký: 26-10-2017
Offline Đăng nhập: 11-10-2018 - 20:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho hai hộp bi: Hộp thứ nhất có $7$ bi xanh và $3$ bi...

06-04-2018 - 17:09

Xác suất


Trong chủ đề: $\displaystyle {{U}_{n+1}}=\...

13-03-2018 - 15:42

Đề HSG Quảng bình 2017


Trong chủ đề: TOPIC thảo luận, trao đổi toán thi học sinh giỏi khối 10,11 .

12-02-2018 - 14:06

Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$

Thỏa mãn $f(f(x))+2f(f(y))=f(x)+f(y)+y$ với x,y là số thực


Trong chủ đề: $17a^2+5b^2+9c^2\geq 2(2ab+6bc+3ac)$

15-11-2017 - 16:47

Ta có $a^2+b^2+c^2+1\geq a+b+c$

<=> $a^2-a+1/4+b^2-b+1/4+c^2-c+1/4+1/4\geq 0$

<=> $(a-1/2)^2+(b-1/2)^2+(c-1)^2+1/4\geq 0$

Dấu bằng xảy ra khi nào


Trong chủ đề: TOPIC thảo luận, trao đổi toán thi học sinh giỏi khối 10,11 .

14-11-2017 - 15:27

Cho các số thực dương $a,b,c$ thỏa mãn $a+b+c=3$. CMR : 

$\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}+\sqrt[3]{c}\geq ab+bc+ca$