Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hungnolan

Đăng ký: 26-10-2017
Offline Đăng nhập: 11-10-2018 - 20:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho hai hộp bi: Hộp thứ nhất có $7$ bi xanh và $3$ bi đỏ. Hộp thứ...

06-04-2018 - 17:01

Cho hai hộp bi: Hộp thứ nhất có $7$ bi xanh và $3$ bi đỏ. Hộp thứ $2$ có $6$ bi xanh và $4$ bi đỏ.

Từ mỗi hộp lấy ra $1$ viên bi. Tính xác suất để lấy ra được $1$ bi xanh và $1$ bi đỏ


${S_n}=\sum\limits_{k=1}^n{\frac1{a_k^2+a_k+1}}$

15-03-2018 - 18:51

Cho dãy số $a_n$ được xác định

           $\displaystyle {{a}_{1}}=2014$

           ${{a}_{n+1}}=\frac{{{a}_{n}}^{3}+{{a}_{n}}^{2}+3{{\text{a}}_{n}}+4}{{{a}_{n}}^{2}-1}$

Đặt $\displaystyle {{S}_{n}}=\sum\limits_{k=1}^{n}{\frac{1}{{{a}_{k}}^{2}+{{a}_{k}}+1}}$

Tính lim $S_n$


$x^3+(x+1)^3+(x+2)^3+...+(x+7)^3=y^3$

22-02-2018 - 10:09

Tìm tất cả nghiệm nguyên của phương trình

$x^3+(x+1)^3+(x+2)^3+...+(x+7)^3=y^3$


Cho $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác chu vi $2$

22-02-2018 - 09:44

Cho $a,b,c$ là ba cạnh của một tam giác chu vi $2$

CMR : $a^2+b^2+c^2+2abc<2$


$f(0)=1$ và $f(f(n))=n+2$

11-02-2018 - 14:14

Tìm tất cả các hàm $f:N\rightarrow N$

thỏa mãn $f(0)=1$ và $f(f(n))=n+2$  với n là các số tự nhiên