Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Finnd

Đăng ký: 12-11-2017
Offline Đăng nhập: 03-03-2018 - 21:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hộ tôi bài này với, hơi khó.

11-01-2018 - 20:22

Cho $\bigtriangleup$ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I), BC=R√3, H là trực tâm của tam giác ABC. Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác HIO.( R là độ dài bán kính của (O) ).


Bài thuộc chương Phương trình bậc hai lớp 9

12-11-2017 - 20:53

1) Cho a,b là các số thực và a2+b2<1. Chứng minh rằng phương trình (a2+b2-1)x2-2(ac+bd-1)x+c2+d2-1=0 luôn có nghiệm.

2) Tìm a,b nguyên dương ($a\geq b$) sao cho các nghiệm của phương trình x2-abx+a+b=0 là các số nguyên dương.

3) Cho p nguyên tố, a nguyên dương sao cho 1+2√a không là số nguyên tố thì phương trình x2-2√ax-p=0 không có nghiệm hữu tỉ.