Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


HoangPhuongAnh

Đăng ký: 14-11-2017
Offline Đăng nhập: 01-08-2018 - 16:17
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tính chẵn, lẻ của hàm số

18-07-2018 - 07:57

xét tính chẵn, lẻ của hs sau:f(x)= -2x nếu x $\leq$ -2 và 4 nếu -2<x<2 và 2x nếu x $\geq$ 2


Vec tơ

12-07-2018 - 13:55

Cho tam giác ABC và đường delta. Tìm trên đường delta điểm M sao cho $\left | \underset{MA}{\rightarrow}+\underset{MB}{\rightarrow} +\underset{3MC}{\rightarrow}\right |$ nhỏ nhất


Cho a,b,c $\epsilon$ I$R^{+}$ thỏa $2ab+ 6bc + 2ac = 7ab...

20-11-2017 - 18:49

Cho a,b,c $\epsilon$ I$R^{+}$ thỏa $2ab+ 6bc + 2ac = 7abc$

Tìm min: C=$\frac{4ab}{a+2b}+\frac{9ac}{a+4c}+\frac{4bc}{b+c}$


Tìm Min P=$\frac{x^2.(y+z)}{y\sqrt{y}+2z\sqrt{z}}+\frac{y^2.(x...

19-11-2017 - 21:40

Cho x,y,z $\epsilon$ I$R^{+}$ thỏa x.y.z=1

Tìm min P=$\frac{x^2.(y+z)}{y\sqrt{y}+2z\sqrt{z}}+\frac{y^2.(x+z)}{z\sqrt{z}+2x\sqrt{x}}+ \frac{z^2.(x+y)}{x\sqrt{x}+ 2y\sqrt{y}}$