Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sudden123

Đăng ký: 20-11-2017
Offline Đăng nhập: 20-09-2018 - 21:39
***--

#698350 Tìm nghiệm nguyên: $2^{y}= 1+x+x^{2}+x^{3}...

Gửi bởi Sudden123 trong 15-12-2017 - 21:47

Tìm nghiệm nguyên: $2^{y}= 1+x+x^{2}+x^{3}+x^{4}$
Cảm ơn.


#697932 Cho a,b thuộc [2007;2008]. Tìm min $\frac{a+b}{ab^...

Gửi bởi Sudden123 trong 07-12-2017 - 22:15

Cho a,b thuộc [2007;2008]. Tìm min $\frac{a+b}{ab^{2}}(a^{2}+b^{2})$


#697799 Cho $x\geq -1;y\geq 1$ thỏa mãn $\sqrt{x+1...

Gửi bởi Sudden123 trong 04-12-2017 - 22:33

Cho $x\geq -1;y\geq 1$ thỏa mãn $\sqrt{x+1}+\sqrt{y-1}=\sqrt{2(x-y)^{2}+10x-6y+8}$
Tìm min của $P=x^{4}+y^{2}-5(x+y)+2020$


#697391 Giải pt $2x^{2}+5x+4=6\sqrt[3]{2x^{2}+4x...

Gửi bởi Sudden123 trong 28-11-2017 - 21:48

Giải pt $2x^{2}+5x+4=6\sqrt[3]{2x^{2}+4x}$


#697325 Giải pt $\sqrt{1-x}+2x(x+\sqrt{1-x^2})=1...

Gửi bởi Sudden123 trong 27-11-2017 - 21:28

Giải pt
$\sqrt{1-x}+2x(x+\sqrt{1-x^2})=1 $


#696928 $\sqrt{a^{2}+3b^{2}}+\sqrt{b^{2}+3c^{2}}+\sqrt{c^{2}+3a^{...

Gửi bởi Sudden123 trong 20-11-2017 - 21:29

Cho a,b,c không âm thỏa mãn $(a+b+c)^{2}(a^{2}+b^{2}+c^{2})=27$. Chứng minh:
$\sqrt{a^{2}+3b^{2}}+\sqrt{b^{2}+3c^{2}}+\sqrt{c^{2}+3a^{2}}\geq 6$
-cảm ơn-