Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Sudden123

Đăng ký: 20-11-2017
Offline Đăng nhập: 20-09-2018 - 21:39
***--

Chủ đề của tôi gửi

CMR nếu độ dài mỗi cạnh đều là các ước số của chu vi tứ giác này thì tứ giác đó có ít n...

06-08-2018 - 18:03

Cho tứ giác lồi 4 cạnh a, b, c, d đều là các số nguyên dương. CMR nếu độ dài mỗi cạnh đều là các ước số của chu vi tứ giác này thì tứ giác đó có ít nhất hai cạnh bằng nhau

x + y với x, y  khác nhau thuộc B luôn tồn tại ít nhất hai tổng có chữ số hàng đơn vị

31-07-2018 - 21:20

Cho $A= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}$
CMR với mỗi tập hợp con B gồm 5 phần tử của A thì trong các tổng x + y với x, y  khác nhau thuộc B luôn tồn tại ít nhất hai tổng có chữ số hang đơn vị như nhau.

$\left\{\begin{matrix} x^2 -2y^2+y-5x+6=0&...

14-05-2018 - 22:19

Giải phương trình :v
$\left\{\begin{matrix} x^2 -2y^2+y-5x+6=0& \\ x^2+y^2+xy-4=0 & \end{matrix}\right.$

Trong một lớp có 30 học sinh mỗi học sinh lúc đầu có 1 cái mũ, vào 1 ngày mỗi học sinh...

10-05-2018 - 06:16

Trong một lớp có 30 học sinh mỗi học sinh lúc đầu có 1 cái mũ, vào 1 ngày mỗi học sinh gửi mũ cho 1 bạn khác. 1 bạn có thể nhận nhiều mũ từ những bạn khác và không được chuyển mục nhận được này cho ng khác.
CMR: có 1 nhóm 10 học sinh mà ko một bạn nào trong nhóm này nhận được mũ từ bạn khác trong nhóm này

Tìm a để pt có nghiệm duy nhất $|2x-a|=|x+3|-1$

06-05-2018 - 14:38

Tìm a để pt có nghiệm duy nhất
$|2x-a|=|x+3|-1$