Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


somebodyelse2001

Đăng ký: 27-11-2017
Offline Đăng nhập: 27-11-2017 - 20:42
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó...

27-11-2017 - 20:43

Các bài toán xác suất, tổ hợp cách làm rõ ràng trong sách giáo khoa rồi. Điều quan trọng là hiểu đề với các bài toán. Như vậy mới có hướng làm.
Bài 1:
Tổng số biến cố xảy ra với STT 5 người là:$C_{199}^{5}$
Biến cố để STT của 5 người này từ 95 đến 170 là: $C_{76}^{5}$
Xác suất : $P=\frac{C_{76}^{5}}{C_{199}^{5}}$
Bài 2:
**Số tăng dần: Giả sử có 9 hình vuông sao cho bên phải có 1 hình tròn=> có 9 hình tròn.. đánh 3 dấu vào 3 ô khác nhau trong 9 ô thì số ô vuông từ đầu đến dấu gần nhất là hàng trăm(số hàng trăm luôn >hoặc=1), từ đầu đến dấu gần thứ 2 là chục và từ đầu đến dấu xa nhất là hàng đơn vị rồi xép số vào ta luôn được số tăng dần.. Mà số cách đánh các dấu là : $C_{9}^{3}$ vậy số các số tự nhiên thỏa mãn là:
$C_{9}^{3}$.
** Số giảm dần: Có 10 hình tròn . giữa mỗi hình tròn có 1 hình vuông=> có 9 hình vuông.. đánh dấu vào 3 ô khác nhau.. và chọn xa nhất là trăm.. gần nhất là đơn vị.. gần nhì là chục=> luôn có số giảm dần
số các số tm: $C_{10}^{3}$
** Giải thích: Câu đầu chỉ cho hình tròn bên phải vì số hàng trăm nhỏ nhất mà lại khác không còn câu sau thì không cần vì hàng trăm thỏa mãn luôn lớn hơn không.
Bài 3:
Tổng số các biến cố có thể: 6.6=36 ( cách)
để tổng số chấm trên mặt xuất hiện là 8 thì các biến cố là: (2,6);(3,5);(4,4);(5,3);(6,2) có 5 cách
vậy xác suất là :
$P=\frac{5}{36}$

Bài 3 bị sai rồi nhé, tổng các biến cố là 21. Vì 2 con súc sắc đồng chất và tung cùng lúc, ví dụ cặp (3;4) thì vẫn giống cặp (4;3) thôi. Bạn có thể liệt kê :))