Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


melodias2002

Đăng ký: 28-11-2017
Offline Đăng nhập: 17-12-2019 - 22:26
**---

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{n(n-1)}{6} \geq f(n) \geq \frac{(n-1)(n-2)}{6}$

22-12-2018 - 10:44

Cho số nguyên dương $n>3$ và tập hợp $A$ có $n$ phần tử. Xét tập hợp $S$ gồm các tập con của tập $A$ thoả mãn mỗi tập con có $3$ phần tử và hai tập con khác nhau có chung với nhau không quá $1$ phần tử. Kí hiệu $f(n)$ là số lớn nhất các phần tử thuộc tập $S$. Chứng minh rằng $\frac{n(n-1)}{6} \geq f(n) \geq \frac{(n-1)(n-2)}{6}$


Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt, là số lẻ và chia hết cho 9?

27-10-2018 - 21:55

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số phân biệt, là số lẻ và chia hết cho 9?


Đếm bằng thiết lập hệ thức truy hồi

07-10-2018 - 00:57

Có bao nhiều số tự nhiên có 2018 chữ số lập từ tập $S={0,1,2,3,4,5,6}$ sao cho chữ số đầu tiên bên trái bằng $1$ và hai chữ số kề nhau bất kì hơn kém nhau $1$ đơn vị?


$f(x)=f(x^2+\frac{1}{4})$

06-10-2018 - 20:23

Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn $f(x)=f(x^2+\frac{1}{4})$


Tính $\lim_{n\rightarrow+\infty} \frac{n^2....

04-10-2018 - 23:34

Cho dãy số $(x_n)$ xác định bởi: $x_0=2018, x_n=\frac{-2018}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i (\vee n \geq 1)$. Tính $\lim_{n\rightarrow+\infty} \frac{n^2.\sum_{i=0}^{2018}2^i.x_i+5}{-2019n^2+4n-3}$