Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


YoLo

Đăng ký: 01-12-2017
Offline Đăng nhập: 19-07-2020 - 17:17
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho đồ thị G trong không gian 3 chiều

30-09-2018 - 23:56

Cho đồ thị $G$ xác định trong không gian $3$ chiều gồm $e$ cạnh .Các đỉnh được nối với nhau nếu khoảng cách giữa chúng là $1$. Biết rằng tồn tại $1$ chu trình $Hamilton$ Chứng minh rằng với $e> 1$ thì:

 min $d(v)\leq 1+2(\frac{e}{2})^{0.4}$

Source: Lượm đâu đó trên Aops


Định lý Beatty

22-07-2018 - 10:28

Ai có thể cho mình xin $1$ chứng minh về định lý Beatty

Trước đó mình xin phát biểu lại định lý

Phát biểu

Cho $a;b$ là các số vô tỷ dương sao cho $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$

Khi đó $2$ dãy vô hạn

\left \{ A_{n} \right \}=\left \{ \left \lfloor a \right \rfloor \right ,\left \lfloor 2a \right \rfloor,\left \lfloor 3a \right \rfloor,...,\left \lfloor na \right \rfloor\}

\left \{ B_{n} \right \}=\left \{ \left \lfloor b \right \rfloor \right ,\left \lfloor 2b \right \rfloor,\left \lfloor 3b \right \rfloor,...,\left \lfloor nb \right \rfloor\}

Lập thành $2$ phân hoạch của tập số nguyên dương $\mathbb{N}^{*}$

P/s: Latex máy mình chả hiểu sao copy ra nó ghi lỗi xử lý toán


1+1=''Quả cam" ?

21-07-2018 - 21:49

Hãy sử dụng các kiến thức đã học qua để cmr

1+1= "Quả cam"

P/s: Nghiêm cấm tuyên truyền dưới mọi hình thức tới trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em đang tính bằng que tính :icon6:


Tìm hàm f:R R

07-07-2018 - 20:37

Tìm hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

1.$f(x+f(y+f(x)))=f(x+y)+x$

P/s: Đây là $2$ câu riêng biệt mk chế ra ko biết có bị trùng ở đâu ko :icon6:


Đa Thức P(x,y,z)

08-05-2018 - 23:25

Xác định đa thức 3 biến $P(x,y,z)$ với các hệ số nguyên thỏa mãn tính chất sau :Số nguyên dương $n$ không là số chính phương khi và chỉ khi có một bộ ba số nguyên dương $(x,y,z)$ sao cho $P(x,y,z)=n$