Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


buingoctu

Đăng ký: 14-12-2017
Offline Đăng nhập: 14-05-2020 - 20:25
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m để hàm số: $y=x^{2}-(m+1)x+m+4$ có GTNN trên đoạn $...

03-11-2018 - 20:10

Tìm m để hàm số: $y=x^{2}-(m+1)x+m+4$ có GTLN trên đoạn $\left [ 0;3 \right ]$ bằng 8


Tìm m để pt sau có 3 nghiệm x1 < x2 <x3 sao cho x1+x3=2x2 $x^3-(m+6)x^2+(...

22-09-2018 - 16:27

Tìm m để pt sau có 3 nghiệm x1 < x2 <x3 sao cho x1+x3=2x2

$x^3-(m+6)x^2+(6m+8)x-8m=0$


CMR: $tgA.\vec{HA}+tgB\vec{HB}+tgC.\vec{HC...

13-07-2018 - 10:47

Câu hỏi:

Xét tam giác ABC

a, Lấy H là trực tâm. CMR: $tgA.\vec{HA}+tgB\vec{HB}+tgC.\vec{HC}=\vec{0}$

b, Lấy M bất kỳ trong tam giác.CMR: $S_{MBC}.\vec{MA}+S_{MAC}.\vec{MB}+S_{MAB}.\vec{MC}=\vec{0}$

c,Lấy I là tâm đt ngt. CMR: $sinA.\vec{IA}+sinB.\vec{IB}+sinC.\vec{IC}=\vec{0}$

 


Min A= $x^2+y^2+\frac{3}{x+y+1}$

02-07-2018 - 21:13

Câu hỏi:

Cho xy=3; x,y thuộc R

Tìm Min A= $x^2+y^2+\frac{3}{x+y+1}$

 


$ab+bc+ac\leq 1+\sqrt{3}$

02-07-2018 - 20:00

Câu hỏi:

Cho a,b,c thỏa mãn: $4a^2+b^2+c^2\leq 4$.

CM: $ab+bc+ac\leq 1+\sqrt{3}$

Càng nhiều cách càng tốt, có thêm bài dạng này thì càng tốt ạ!