Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


0tandat9

Đăng ký: 19-12-2017
Offline Đăng nhập: 12-09-2018 - 20:00
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chia hết và những vấn đề liên quan

25-12-2017 - 07:17

  .


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} x+y+4=\fra...

24-12-2017 - 14:24

 

Đặt $z=x+yi$. Lấy (1) + i.(2) ta được: $x+y+4+\left( y-x+3 \right)i=\frac{12x+11y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}+\frac{\left( 11x-12y \right)i}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}$
Hay $z-iz+4+3i=\frac{12\bar{z}+11i\bar{z}}{z\bar{z}}$ $\Leftrightarrow \left( 1-i \right)z+4+3i=\frac{12+11i}{z}$ 
$\Leftrightarrow \left( 1-i \right){{z}^{2}}+\left( 4+3i \right)z-12-11i=0$ (*)
$\Delta ={{\left( 4+3i \right)}^{2}}+4\left( 1-i \right)\left( 12+11i \right)=99+20i={{\left( 10+i \right)}^{2}}$ 
PT (*) có hai nghiệm: $z=2+i$; $z=-\frac{5}{2}-\frac{9}{2}i$ 
Vậy HPT đã cho có 2 nghiệm là $\left\{\begin{matrix} x=2\\y=1 \end{matrix}\right.$ và $\left\{\begin{matrix} x=-\frac{5}{2}\\ y=-\frac{9}{2} \end{matrix}\right.$

Sao bạn có ý tưởng đặt $Z=x+yi$


Trong chủ đề: tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $x^{2}+2y^{2...

24-12-2017 - 11:27

Ta có :

$x^{2}+2y^{2}+3xy-x-y+3=0$

$\Rightarrow x^{2}+2y^{2}+2xy+xy-x-y=-3$

$(x^{2}+xy)+(2y^{2}-y)+(2xy-x)=-3$

$x(x+y)+y(2y-1)+x(2y-1)=-3$

$(x+y)(x+2y-1)=-3$

đến đây là PT ước số

phương trình ước số là gì ?


Trong chủ đề: $\sqrt{2x-3}+\sqrt{5-2x}=x^{2...

24-12-2017 - 10:24

Đặt $f(x)= \frac{2}{\sqrt(2x-3)+1}- \frac{2}{\sqrt(5-2x) +1}-x+2$ rồi đạo hàm.


Trong chủ đề: $a^{n}+n\vdots b^{n}+n$

24-12-2017 - 10:06

bạn giải thích cụ thể được không ? sao lại dễ thấy $b>a$