Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


moriran

Đăng ký: 04-01-2018
Offline Đăng nhập: 15-10-2018 - 17:27
-----

#702778 Cho $1\leq a\leq b\leq c\leq d \leq 4$. Tì...

Gửi bởi moriran trong 04-03-2018 - 15:56

gì ngắn dữ vậy
#702772 $\frac{a}{\sqrt{a+ 2b}}+ \f...

Gửi bởi moriran trong 04-03-2018 - 15:37

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa $a+ b+ c= 9$. Chứng minh BĐT $\frac{a}{\sqrt{a+ 2b}}+ \frac{b}{\sqrt{b+ 2c}}+ \frac{c}{\sqrt{c+ 2a}}\geq 3$
#702771 $2\left ( a+ b+ c \right )- abc\leq 10$

Gửi bởi moriran trong 04-03-2018 - 15:32

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a^{2}+ b^{2}+ c^{2}= 9$. Chứng minh BĐT: $2\left ( a+ b+ c \right )- abc\leq 10$

 
#702107 $(a+b)(b+c)(c+a)\geq (a+bc)(b+ca)(c+ab)$

Gửi bởi moriran trong 23-02-2018 - 11:10

Đoạn $24\left ( ab+ bc+ ca \right )\geq \frac{\left ( 3+ bc+ ca+ ab \right )^{3}}{3}$ cm sao vậy bạn?
#701320 min :$a^{4}+c^{4}-b^{4}$

Gửi bởi moriran trong 07-02-2018 - 18:17


Cho $1\leq b\leq 3\leq c$ ,$3ab+bc+6\geq 3b$ ,$6+bc\geq 6b$
Tìm min :$a^{4}+c^{4}-b^{4}$
#700242 $ a^{3}+ b^{3}= c^{3} $

Gửi bởi moriran trong 13-01-2018 - 17:37

Cho $ a, b, c $ dương thoả:$ a^{3}+ b^{3}= c^{3} $. CMR: $ a^{2}+ b^{2}- c^{2}>  6\left ( c- a \right )\left ( c- b \right )$
#700241 $\sum a^{2}\geq 2\sum ab$

Gửi bởi moriran trong 13-01-2018 - 17:34

Với $ x, y, z$ thoả: $\sqrt{a}= x\left ( y- z \right )^{2}, \sqrt{b}= y\left ( z- x \right )^{2}, \sqrt{c}= z\left ( x- y \right )^{2}$

CM: $\sum a^{2}\geq  2\sum ab$