Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VietDao29

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 14-12-2006 - 17:46
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: bai moi day ne

04-02-2006 - 16:14

<HTML>
<HEAD>
<script>
var c = 0;
for(i=102;i<999;i+=3)
{
s = "" + i;
if(s.length<3) s = "0" + s;
if(s.length<3) s = "0" + s;

if(s.charAt(0)!=s.charAt(1) && s.charAt(0)!=s.charAt(2) && s.charAt(1)!=s.charAt(2))
{
c++;
document.write(i + ", ");
}
}
document.write("<P>" + c);
</SCRIPT>
</HEAD>
</HTML>

Tại sao fải bắt đầu với 102??? 000, 003, 006, ..., không tín là ba chử số à?

Số 3 là số có mấy chữ số vậy bạn?
0033 chắc là 2 số khác nhau, bạn nhỉ... :D

Trong chủ đề: Thơ cóc!

04-02-2006 - 07:53

Yêu!
anh đến thăm em một buổi chiều
trong sân kí túc gió hiu hiu
đẩy cửa phòng em, anh bỗng thấy
(thấy gì hả các bạn? viết tiếp hôm sau ta cói kết qủa nào bất ngờ nhất)

Thấy một cục mỡ nằm buồn hiu... :D

Trong chủ đề: tìm các giá trị của x

04-02-2006 - 02:06

1. Chia xuống có:
$\dfrac{-2x ^ 2 + x + 36}{2x + 3} = -x + 2 + \dfrac{30}{2x + 3}$
30 chia chẵn cho :in 1, :in 2, :in 3, :in 5, :infty 6, :D 10, :D 15, :in 30.
Trong đó 2x + 3 lẻ nên 2x + 3 chỉ có thể là:
:in 1, :pm 3, :pm 5, :pm 15.
Giải ra được:
x = -1, -2, 0, -3, 1, -4, 6, -9.
Chắc đúng goài nhỉ... :D
Làm mấy bài này lại thấy nhớ nhớ năm học cuối cấp II... :D

Trong chủ đề: đố các bác đây

04-02-2006 - 00:52

khi thì lớn, có khi lại nhỏ, rồi khi thích nó lại lớn. mà lớn nhìn thấy được ấy chứ không phải không thấy được. như con ngươi thì lớn nhưng nhìn thấy không đáng bao nhiêu. còn con này nhìn ai thấy nó lớn mà không chạy là chết đó.

Con rắn??? :D

Trong chủ đề: Đạo hàm bậc nhất

03-02-2006 - 22:51

Nếu f: khả vi tại x :in (a,b) và c :in R. CMR:

.

* Quan trọng hơn là câu hỏi sau: Nếu giới hạn bên trái tồn tại thì trong điều kiện nào thì tồn tại f'(x).

.
Điều kiện là f(x) liên tục tại điểm đó, và giới hạn trái bằng giới hạn phải.
Chắc đúng goài nhỉ :D
---------------
Ủa với lại cái này là bác đố hay hỏi mọi người vậy? :D