Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hungchng

Đăng ký: 11-11-2006
Offline Đăng nhập: 01-11-2019 - 21:07
****-

Chủ đề của tôi gửi

Giả lập MTBT VinaCal 570 ES plus

28-08-2013 - 18:45

Giả lập MTBT VinaCal 570 ES plus trên PC. Phần mềm rất tiện cho hướng dẫn sử dụng MTBT trên lớp

link download https://app.box.com/...0qmumrjdrzz1qg9

 

 

 


Giải bất phương trình hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số

06-05-2013 - 16:33

Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số

Trịnh Đào Chiến Trường CĐSP Gia Lai

http://online.print2...677b85464c6e11d

File gửi kèm  GiaiBDTHam.pdf   184.89K   1379 Số lần tải

 


Tài liệu cho bạn tự học

01-02-2013 - 07:17

http://online.print2...50ac1fcdb9e048c

Tìm được cách chạy LaTeX trên Tablet Android 4

18-09-2012 - 22:15

Sau khi tìm kiếm và cài rồi sử dụng thử suốt một buổi, tôi tìm được cách chạy file .tex trên Tablet. Đây là các hình chương trình tôi dùng thành công.
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-46-30.png   227.67K   99 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-46-44.png   275.84K   108 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-47-00.png   56.08K   96 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-47-26.png   25.15K   102 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-47-38.png   181.32K   101 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-48-08.png   177.16K   100 Số lần tải
File gửi kèm  Screenshot_2012-09-18-21-48-48.png   158.28K   104 Số lần tải

$\left\{\begin{matrix} x-3\sqrt[3]{x}...

24-07-2012 - 20:44

Giải hệ phương trình: $$\left\{\begin{matrix} x-3\sqrt[3]{x}=y-3\sqrt[3]{y} \\ x^2+y^2=1 \end{matrix}\right.$$