Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mintscute

Đăng ký: 12-02-2018
Offline Đăng nhập: 07-06-2019 - 00:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: GIải bài toán bằng cách lập phương trình

26-02-2018 - 17:41

Một HCN có chu vi 320m. Nếu tăng chiều dài 10m và chiều rộng 20m thì diện tích HCN tăng 2700 m2  .Tính kích thước HCN đó?

-Gọi chiều dài của HCN đó là: x(x>0)

-________rộng___________: y(y>0)

-Ta có: $P$HCN=$(x+y).2=320\Leftrightarrow x+y=160(1)$

-Theo đề ta có: $\left\{\begin{matrix} x+10 & \\ y+20 & \end{matrix}\right.$

$S1$ ban đầu là: $S1=x.y$

$\Rightarrow PT: (x+10)(y+20)=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy+20x+10y+200=xy+2700$

$\Leftrightarrow xy-xy+20x+10y=2700-200$

$\Leftrightarrow 10(2x+y)=2500$

$\Leftrightarrow 2x+y=250(2)$

-Từ: $(1)$ $\Rightarrow x=160-y$

$\Rightarrow (2)=2x+y=250$

$\Leftrightarrow 320-2y+y=250$

$\Leftrightarrow -y=-70$

$\Leftrightarrow y=70$

$\Rightarrow x=90$