Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LvanhTuan

Đăng ký: 15-11-2006
Offline Đăng nhập: 29-04-2010 - 12:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

đa thức bậc 4

27-10-2009 - 11:57

Cho đa thức $f(x)=ax^2+(c-b)x+e-d$ có nghiệm lớn hơn $1$
Chứng minh rằng đa thức$g(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ có ít nhất 1 nghiệm

1 bài số học tuyệt hay

05-11-2008 - 12:13

Cho $n$ là sô nguyên dương. $t(n)$ là số ước nguyên dương của $n^2$
tìm $n$ sao cho
$n<t(n)$

bài cực hay

29-06-2008 - 13:39

Cho tứ giác lồi $ABCD$ có$\widehat{ADC}+\widehat{DCB}=90^o,AD=BC,CD=a,AB=b$.Gọi $M,N,I,J$ lần lượt là trung điểm $AB,AC,CD,BD$.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $MNIJ$ theo $a,b$

$PA=PD$

21-02-2008 - 20:45

Cho đường tròn $(O)$. Từ điểm $A$ ở ngoài đường tròn kẻ 2 tiếp tuyến $AB$ và $AC$$(B,C $ là các tiếp điểm), $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AB,AC$; $P$ là điểm bất kỳ trên đường thẳng $MN$.Kẻ $PD$ là tiếp tuyến của $(O)$. CMR $PA=PD$


cũng hay

21-02-2008 - 20:43

Cho đường tròn $(0)$. Từ điểm $A$ ở ngoài đường tròn kẻ 2 tiếp tuyến $AB$ và $AC$$(B,C $ là các tiếp điểm). $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AB,AC$. $P$ là điểm bất kỳ trên đường thẳng $MN$.Kẻ $PD$ là tiếp tuyến của $(O)$. CMR $PA=PD$