Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Rhythme

Đăng ký: 11-03-2018
Offline Đăng nhập: 03-02-2019 - 19:51
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tổng hợp các bài BĐT

03-02-2019 - 19:55

Cho a, b, c là ba số thực không âm (a,b,c chỉ có nhiều nhất một số bằng 0)

 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 

$P= \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + 4\sqrt{2}\sqrt{\frac{ab + bc +ca}{a^{2}+b^{2} + c^{2}}}$

 

(Mình nhẩm min=6)


Trong chủ đề: $\frac{n(2n-1)}{26 }$ la so chinh phuong

12-03-2018 - 00:13

tìm các số nguyên để x-3x + 18 là số chính phương

các bạn giúp mình bài này với

$x^2-3x + 18= a^2 \Leftrightarrow 4x^2 - 12x +9 + 63 = 4a^2 \Leftrightarrow (2x-3)^2 + 63 = (2a)^2 \Leftrightarrow (2x-3-2a).(2x-3+2a)=-63.$