Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nmlinh16

Đăng ký: 18-03-2018
Offline Đăng nhập: 19-01-2019 - 15:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $f(z)=az+b$

08-08-2018 - 18:02

Xét chuỗi Taylor của $f$, $$f = \sum_{n \ge 0} a_n z^n.$$ Giả sử có một số vô hạn hệ số $a_n$ khác $0$, thế thì $\infty$ là điểm bất thường cốt yếu của $f$, suy ra tồn tại dãy $z_n \to \infty$ mà $f(z_n) \to a_0 = f(0)$. Gọi $U$ là đĩa nhỏ quanh gốc, khi đó $f(U)$ là tập mở theo nguyên lý bảo toàn miền, vì thế nó chứa $f(z_n)$ với mọi $n$ đủ lớn. Do đó $f(z_n) = f(w)$ với $w \in U$, suy ra $z_n = w$ với $n$ đủ lớn, mâu thuẫn. Vậy $f$ là một đa thức, dễ thấy khi đó $f$ phải có dạng trên.


Trong chủ đề: Nhóm thương, vành thương, trường thương

30-07-2018 - 20:24

Cho mình hỏi thêm: Cách chứng minh I la idean tối đại, thấy trong sách chứng minh: J là idean của X, J chứa I, 

đơn vị 1 thuộc J dẫn tới J = X ? sao lại J = X, có phải do 1 là đơn vị của J không? Cảm ơn nhiều

$1 \in J$ nên với mỗi $x \in X$, ta có $x = x \cdot 1 \in J$


Trong chủ đề: Nhóm thương, vành thương, trường thương

25-07-2018 - 18:08

chỉ có khái niệm "trường các thương" và nó không liên quan lắm đến nhóm thương hay vành thương


Trong chủ đề: Bài toán chéo hóa

10-07-2018 - 15:22

Vậy bạn cho mình hỏi khi viết $f - \lambda \text{id}_X$ ở đây thì $\lambda$ được hiểu như một vô hướng hay một ẩn không xác định?

 

Chú ý nếu $\lambda$ được hiểu như một vô hướng thì việc nói $\det(f - \lambda \text{id}_X)$ là một đa thức bậc $n$ theo $\lambda$ là vô nghĩa, chẳng hạn khi trường cơ sở là trường $\mathbb{F}_p$, khi đó $\lambda^p = \lambda$, nên ta cũng có thể nói, chẳng hạn, $\det(f - \lambda \text{id}_X)$ là một đa thức bậc $n+p-1$.

 

File gửi kèm  Untitled.png   149.85K   8 Số lần tải


Trong chủ đề: Bài toán chéo hóa

05-06-2018 - 20:05

cho mình hỏi bạn có hiểu khái niệm đa thức đặc trưng của một tự đồng cấu là gì không?