Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Anh1412

Đăng ký: 02-04-2018
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

#704942 $4a^{2}-4b^{2}-\frac{3a}{b}...

Gửi bởi Anh1412 trong 05-04-2018 - 12:50

1) Cho $a,b$ là 2 số dương thoả $a+b\leq 1$

CM: $4a^{2}-4b^{2}-\frac{3a}{b}-\frac{2b}{a}+8a+12b\leq 5$

 

2) Cho $x,y> 0$ và $x+y\leq 6$ . Tìm GTNN của $P=x+\frac{12}{x}+\frac{32}{y}$
#704939 $P=\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac...

Gửi bởi Anh1412 trong 05-04-2018 - 12:20

Cho các số thực dương $a,b,c$ . Tìm GTLN của biểu thức

 

$P=\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac{bc}{b^{2}+ca+bc}+\frac{ca}{c^{2}+ca+ab}$

 

 
#704750 Giải hpt: $\left\{\begin{array}{l...

Gửi bởi Anh1412 trong 02-04-2018 - 20:01

Giải hệ:
1) $\left\{\begin{array}{l}x^{3}y(1+y)+x^{2}y^{2}(2+y)+xy^{3}-30=0 \\x^{2}y + x(1+y+y^{2}) + y - 11=0 \end{array}\right.$

2) $\left\{\begin{array}{l}2x^{2}+x-\frac{1}{y}=2 \\y-y^{2}x-2y^{2}=-2 \end{array}\right.$

3) $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{x+y}-\sqrt{3x+2y}=-1 \\ \sqrt{x+y}+x-y=0 \end{array}\right.$

4) $\left\{\begin{array}{l}3xy + 2y=5 \\ 2xy(x+y)+y^{2}=5 \end{array}\right.$

5) $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{2x}{y}}+\sqrt{\frac{2y}{x}}=3 \\ x-y+xy=3 \end{array}\right.$

6) $\left\{\begin{array}{l}\ 12\frac{y}{x}=3+x-2\sqrt{4y-x} \\\sqrt{y+3}+y=x^{2}-x-3 \end{array}\right.$

7) $\left\{\begin{array}{l}14x^{2}-21y^{2}-6x+45y-14=0 \\35x^{2}+28y^{2}+41x-122y+56=0 \end{array}\right.$

Một số bài ôn tập hệ, các bác giúp sức.
Cảm tạ!