Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Anh1412

Đăng ký: 02-04-2018
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

$4a^{2}-4b^{2}-\frac{3a}{b}-\fra...

05-04-2018 - 12:50

1) Cho $a,b$ là 2 số dương thoả $a+b\leq 1$

CM: $4a^{2}-4b^{2}-\frac{3a}{b}-\frac{2b}{a}+8a+12b\leq 5$

 

2) Cho $x,y> 0$ và $x+y\leq 6$ . Tìm GTNN của $P=x+\frac{12}{x}+\frac{32}{y}$


$P=\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac{bc...

05-04-2018 - 12:20

Cho các số thực dương $a,b,c$ . Tìm GTLN của biểu thức

 

$P=\frac{ab}{a^{2}+ab+bc}+\frac{bc}{b^{2}+ca+bc}+\frac{ca}{c^{2}+ca+ab}$

 

 


Giải hpt: $\left\{\begin{array}{l}3xy + 2y...

02-04-2018 - 20:01

Giải hệ:
1) $\left\{\begin{array}{l}x^{3}y(1+y)+x^{2}y^{2}(2+y)+xy^{3}-30=0 \\x^{2}y + x(1+y+y^{2}) + y - 11=0 \end{array}\right.$

2) $\left\{\begin{array}{l}2x^{2}+x-\frac{1}{y}=2 \\y-y^{2}x-2y^{2}=-2 \end{array}\right.$

3) $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{x+y}-\sqrt{3x+2y}=-1 \\ \sqrt{x+y}+x-y=0 \end{array}\right.$

4) $\left\{\begin{array}{l}3xy + 2y=5 \\ 2xy(x+y)+y^{2}=5 \end{array}\right.$

5) $\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{2x}{y}}+\sqrt{\frac{2y}{x}}=3 \\ x-y+xy=3 \end{array}\right.$

6) $\left\{\begin{array}{l}\ 12\frac{y}{x}=3+x-2\sqrt{4y-x} \\\sqrt{y+3}+y=x^{2}-x-3 \end{array}\right.$

7) $\left\{\begin{array}{l}14x^{2}-21y^{2}-6x+45y-14=0 \\35x^{2}+28y^{2}+41x-122y+56=0 \end{array}\right.$

Một số bài ôn tập hệ, các bác giúp sức.
Cảm tạ!