Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Pham Thi Ha Thu

Đăng ký: 03-04-2018
Offline Đăng nhập: 21-11-2019 - 22:14
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Vecto

21-11-2019 - 22:13

$a^{2}\overrightarrow{GD}+b^{2}\overrightarrow{GE}+c^{2}\overrightarrow{GF}= 0$


Trong chủ đề: Topic phương trình, hệ phương trình vô tỉ

31-05-2019 - 22:13

giải phương trình

$\left ( 2x+1 \right )\sqrt{\frac{x+1}{x}} = x+2+\sqrt[3]{2x^{2}+x^{3}}$


Trong chủ đề: Tìm $m,n$ nguyên dương để $\frac{n^3}{...

25-05-2019 - 22:44

giải theo cách bài $\frac{x^{2}+y^{2}+1}{xy}$ 

thì với m>1 thì m=n


Trong chủ đề: Tổng hợp các bài toán Số học THCS

18-05-2019 - 18:19

Tìm x,y là số nguyên để $\frac{x^{2}}{y^{2}+1}$ + 4 là số chính phương


Trong chủ đề: Topic về Bất đẳng thức, cực trị THCS

29-04-2019 - 22:54

Cho các số x,y dương tm điều kiện : $\left ( x+\sqrt{1+x^{2}} \right )\left ( y+\sqrt{1+y^{2}} \right )=2018$

Tìm min P=x+y