Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocdoai

Đăng ký: 10-04-2018
Offline Đăng nhập: 12-04-2018 - 06:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm D thuộc cạnh BC, vẽ đườn...

11-04-2018 - 20:52

a) Ta có: DE+DF=2AMDEAM+DFAM=2BDBM+DCMC=2BCBM=2DE+DF=2AM⟺DEAM+DFAM=2⟺BDBM+DCMC=2⟺BCBM=2(đúng do MB=MCMB=MC).

b) Ta có: NADM;NDAMNAMDNA∥DM;ND∥AM⟹NAMD là hình bình hành.

NA=DM⟹NA=DM.

Khi đó: NFNE=NFND.NDNE=AFAC.AN+DBAN=DMMC.BMDM=1NE=NFNFNE=NFND.NDNE=AFAC.AN+DBAN=DMMC.BMDM=1⟹NE=NF.

c) Ta có: S2FDC16SAMC.SFNASFDCSAMC.SFDCSFNA16(DCMC)2.(DCNA)216DC416MC2.DM2(DM+MC)416MC.DMDM+MC2MC.DMSFDC2≥16SAMC.SFNA⟺SFDCSAMC.SFDCSFNA≥16⟺(DCMC)2.(DCNA)2≥16⟺DC4≥16MC2.DM2⟺(DM+MC)4≥16MC.DM⟺DM+MC≥2MC.DM(luôn đúng theo BDT Cô-si).


Trong chủ đề: Tại sao các nhà toán học lại chơi trò chơi?

10-04-2018 - 06:17

Hay