Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


HanKy

Đăng ký: 23-04-2018
Offline Đăng nhập: 29-11-2018 - 18:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vị trí tương đối của đường tròn.

29-07-2018 - 18:47

 Cho góc vuông xOy. Các điểm A và B theo thứ tự di chuyển trên các tia Ox và Oy sao cho OA + OB = k (k là hằng số). Vẽ các đường tròn (A;OB) và (B;OA)

a, Chứng minh rằng: Hai đường tròn (A) và (B) luôn cắt nhau.

b, Gọi M, N là các giao điểm của hai đường tròn (A) và (B). Chứng minh rằng: đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.


Tam giác chứa đường trung tuyến cắt đường phân giác.

15-06-2018 - 15:18

Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BK cắt đường phân giác trong CD tại I. Chứng minh rằng:

IC/ID-AB/BC=1