Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


antoeta31

Đăng ký: 02-05-2018
Offline Đăng nhập: 12-06-2019 - 16:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

Trong hệ tọa độ Oxy ,Cho đường tròn (C)

11-06-2019 - 16:09

Bài :Trong hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C):x2+y2+6x-8y=0 và A(-1;4) và đường thẳng Δ: 2x-y+1=0

a) Xác định tọa dộ tâm I và bán kính của đường tròn C). Viết phương trình của đường tròn (C) tại B(0;8)

b) Viết phương trình đường tròn (C') có tâm A(-1;4) và cắt đường thẳng Δ tại K,Q sao cho KQ =4

c) 1 cát tuyến đi qua (-1;4) cắt (C) tại M,N sao cho ΔIMN có giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó

d) viết phương trình đường trond (C') có tâm A(-1;4) và cắt đường tròn tại L,P sao cho LP=4


Có bao nhiêu giá trị của $m$ để một nghiệm của phương trình này và một nghiệm...

08-11-2018 - 22:28

Cho hai phương trình $x^{2}-mx+2=0$ và $x^{2}+2x-m=0$.Có bao nhiêu giá trị của $m$ để một nghiệm của phương trình này và một nghiệm của phương trình kia có tổng là $3$ ?

 


$\sqrt[3]{x^{2}-1} + x=\sqrt{x^{3}-1}$

21-10-2018 - 20:16

$\sqrt[3]{x^{2}-1} + x=\sqrt{x^{3}-2}$

$\sqrt[3]{x^{2}-1} + \sqrt{3x^{3}-2} =3x-2$


Tìm miền xác định va miền giá trị

29-08-2018 - 15:10

Tìm miền xác định ,miền giá trị của hàm số sau: $f(x)=_{1-x,x\geq 0}^{x+2,x< 0}$

 


Chứng minh các mệnh đề sau là mệnh đề sai.

19-08-2018 - 16:13

Chứng minh các mệnh đề sau là mệnh đề sai: A ∪ C=B∪C thi A=B.

1) Với mọi tập hợp $A,B,C$ nếu $A∪C=B∪C$ thì $A=B$.

2) Với mọi tập hợp $A,B,C$ nếu $A∩C=B∩C$ thì $A=B$.